محصولات و خدمات
ایمن ترافیک البرز

ضد لغزنده رمپ

ضد لغذش رمپ از ۵۰cmتا۱۲۰ cm

ضد لغذش رمپ از ۵۰cmتا۱۲۰ cm

ورق گاوانیزه ۲ میل ، پانچ شده و آماده نصب طوری طراحی شده که خودرو هنگام تردد در رمپ یا محل هایی که به هر علتی (برف،یخ،روغن،شیب زیاد) چسبندگی لازم به زمین را ندارد و احتمال بروز خسارات سنگین میگردد را به راحتی جبران نماید

توضیحات بیشتر

ضد لغزنده رمپ

ایمن ترافیک البرز