ایمن ترافیک البرز

تابلو ایست دتی چراغدار

باطری خور یا شارژی

مزایا

باطری خور یا شارژی

معایب

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز