ایمن ترافیک البرز

راهبند آکاردئونی چرخ دار

راهبند آکاردئونی ارتفاع ۱۸۰ و ۱۲۰ cm

مزایا

راهبند آکاردئونی ارتفاع ۱۸۰ و ۱۲۰ cm

معایب

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز