ایمن ترافیک البرز

سطل زباله ۶۶۰ لیتری

۶۶۰ لیتری گالوانیزه

مزایا

۶۶۰ لیتری گالوانیزه

معایب

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز