ایمن ترافیک البرز

کفپوش پلی اورتان

مناسب برای پارکینگ های رو باز

مزایا

مناسب برای پارکینگ های رو باز

معایب

 کفپوش پلی اورتان مناسب برای فضا هایی که نور آفتاب و باران بر سطح مورد نظر باعث کاهش عمر بتن میگردد با اجرای رنگ پلی اورتان علاوه بر زیبایی محیط از سازه اصلی محافظت مینماید

زیر سازی کفپوش پلی اورتان تا لایه نهایی مانند کفپوش اپوکسی معمولی میباشد که با لایه آخر که  لایه پلی اورتان است معنا و مفهوم خود را میگیرد

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز