ایمن ترافیک البرز

خط کشی پارکینگ

اجرای خطکشی پارکینگ با انواع رنگ اپوکسی ، ترافیکی و دو جزئی در فضای پارکینگ یا آسفالت بسته به چسبندگی به سطح مورد نظر و حلال بودن و طول عمر انتخاب و قیمت گذاری می گردد.

مزایا

اجرای خطکشی پارکینگ با انواع رنگ اپوکسی ، ترافیکی و دو جزئی در فضای پارکینگ یا آسفالت بسته به چسبندگی به سطح مورد نظر و حلال بودن و طول عمر انتخاب و قیمت گذاری می گردد.

معایب

اجرای خط کشی پارکینگ با انواع رنگ اپوکسی و ترافیکی 

مشخصات فنی

ابعاد :

Cm۱۰* متر طول یا ۱۵cm* مترطول

وزن :

-----‐

جنس :

اپوکسی

رنگ بندی :

دارد
ایمن ترافیک البرز