ایمن ترافیک البرز

راهبندآکاردئونی چرخدار

آکاردئونی طول ۱.۵ متر

مزایا

آکاردئونی طول ۱.۵ متر

معایب

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز