ایمن ترافیک البرز

دستکش کار ساده

دستکش با الیاف نخی و ۱ لایه پلی اورتان

مزایا

دستکش با الیاف نخی و ۱ لایه پلی اورتان

معایب

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز