ایمن ترافیک البرز

تابلو مسیریابی لابی و مجتمع تجاری و اداری

تولید و طراحی به درخواست کارفرما میباشد و انواع گوناگون و قابل تولید میباشد

مزایا

تولید و طراحی به درخواست کارفرما میباشد و انواع گوناگون و قابل تولید میباشد

معایب

استفاده از تابلو های مسیر نما در مجتمع های تجاری و اداری کاملا مرسوم میباشد

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز