ایمن ترافیک البرز

ترمز پله لاستیکی با نوار شب تاب

انواع ترمز پله و نبشی پله

مزایا

انواع ترمز پله و نبشی پله

معایب

ترمز پله بهترین و موثر ترین تجهیزات ایمنی در راه پله های ساختمان میباشد  در قسمت بیرونی و داخلی  ساختمان کاربرد موثر دارد 

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز