ایمن ترافیک البرز

تابلو ترافیکی گالوانیزه ساده

تابلو ترافیکی با ورق گالوانیزه ۱ میل یا ۲ میل

مزایا

تابلو ترافیکی با ورق گالوانیزه ۱ میل یا ۲ میل

معایب

ساده و بدون نیاز به بست و پایه

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز