ایمن ترافیک البرز

کفپوش اپوکسی

خلاصه

اجرای کفپوش اپوکسی با ضخامت ۳ میلیمتر روی بتن با ماله دستی

۱۴۰۲ شنبه ۹ ارديبهشت
43
کفپوش اپوکسی